ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ e-god

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

– Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος
– Eγκατάσταση προγραμμάτων – εφαρμογών
– Εγκατάσταση περιφερειακών υπολογιστή

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

– Αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος
– Αναβάθμιση υπολογιστών – Upgrade PC
– Αναβάθμιση χαλασμένου υλικού H/Y

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

– Επίλυση προβλημάτων παγώματος
– Επίλυση προβλημάτων επανεκκίνησης
– Επίλυση προβλημάτων μπλε οθόνης
– Επίλυση προβλημάτων Σφαλμάτων – Errors Λειτουργικού Συστήματος

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

– Ανάκτηση αρχείων που έχουν διαγραφεί
– Ανάκτηση αρχείων από σκληρούς δίσκους
– Ανάκτηση αρχείων από usb
– Ανάκτηση αρχείων από memory card

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

– Επισκευή Μητρικής Πλακέτας
– Επισκευή προβλήματος υπερθέρμανσης H/Y
– Αντικατάσταση χαλασμένου υλικού H/Y
– Επαναφορά υπολογιστή σε κατάσταση σωστής λειτουργίας

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

– Δυνατότητα για απομακρυσμένη σύνδεση με τον υπολογιστή σας για παροχή τεχνικής υποστήριξης

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης

Οι παραπάνω χρεώσεις περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Η ελάχιστη χρέωση για υπηρεσίες υποστήριξης είναι 15€.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα,για την φύση και το είδος των περιεχόμένων καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση προσθετική ή αποθετική ζημιά προκύπτει από την απώλειά τους. Η ευθύνη φύλαξης και αποθήκευσης των δεδομένων αυτών ανήκει στον πελάτη.