ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

e-god

Εγκατάσταση

- Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος
- Eγκατάσταση προγραμμάτων - εφαρμογών
- Εγκατάσταση περιφερειακών υπολογιστή

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

- Αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος
- Αναβάθμιση υπολογιστών - Upgrade PC
- Αναβάθμιση χαλασμένου υλικού H/Y

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- Επίλυση προβλημάτων παγώματος
- Επίλυση προβλημάτων επανεκκίνησης
- Επίλυση προβλημάτων μπλε οθόνης
- Επίλυση προβλημάτων Σφαλμάτων - Errors Λειτουργικού Συστήματος

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

- Ανάκτηση αρχείων που έχουν διαγραφεί
- Ανάκτηση αρχείων από σκληρούς δίσκους
- Ανάκτηση αρχείων από usb
- Ανάκτηση αρχείων από memory card

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

- Επισκευή Μητρικής Πλακέτας
- Επισκευή προβλήματος υπερθέρμανσης H/Y
- Αντικατάσταση χαλασμένου υλικού H/Y
- Επαναφορά υπολογιστή σε κατάσταση σωστής λειτουργίας

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

- Δυνατότητα για απομακρυσμένη σύνδεση με τον υπολογιστή σας για παροχή τεχνικής υποστήριξης

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης
Υπηρεσία Τιμή
Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος  30€
Εγκατάσταση προγραμμάτων – εφαρμογών  από 20€
Αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος  15€
Επίλυση προβλημάτων παγώματος  από 20€
Επίλυση προβλημάτων επανεκκίνησης  από 20€
Επίλυση προβλημάτων μπλε οθόνης  από 30€
Επίλυση προβλημάτων Σφαλμάτων – Errors Λειτουργικού Συστήματος από 20€
Επισκευή Μητρικής Πλακέτας 30 €
Καθαρισμός του υπολογιστή από κακόβουλο λογισμικό 20 €
Επαναφορά υπολογιστή σε κατάσταση σωστής λειτουργίας 30 €
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος 20 €
Ανάκτηση αρχείων που έχουν διαγραφεί από 40 €
Ανάκτηση αρχείων από σκληρούς δίσκους, usb, memory card από 45 €
Αναβάθμιση χαλασμένου υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών από 30 €
Αναβάθμιση υπολογιστών – Upgrade PC από 30 €
Αντικατάσταση χαλασμένου υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών 20 €
Δυνατότητα για απομακρυσμένη σύνδεση με τον υπολογιστή σας για παροχή τεχνικής υποστήριξης 20 € / ώρα
Επισκευή προβλήματος υπερθέρμανσης υπολογιστή 20 €
Βελτίωση λειτουργίας υπολογιστή 15 €
Εγκατάσταση περιφερειακών υπολογιστή 15 €
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας υπολογιστή 15 €

 

Οι παραπάνω χρεώσεις περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Η ελάχιστη χρέωση για υπηρεσίες υποστήριξης είναι 15€.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα,για την φύση και το είδος των περιεχόμένων καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση προσθετική ή αποθετική ζημιά προκύπτει από την απώλειά τους. Η ευθύνη φύλαξης και αποθήκευσης των δεδομένων αυτών ανήκει στον πελάτη.

developed by paulv vaxevanis

Translate »