fbpx
 • Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό “Φτιάξε PC και Πάρε Πίσω τα λεφτά σου”

  1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: H συμμετοχή στο Διαγωνισμό με την ονομασία “Φτιάξε PC και Πάρε Πίσω τα λεφτά σου” απαιτεί την αγορά ενός Custom Desktop Pc (η σύνθεση του οποίου έχει γίνει με το λογισμικό Pc Builder της εταιρείας μας) αλλά και την ρητή συγκατάθεση του χρήστη κατά την ολοκλήρωση της αγοράς του(checkout).
  2. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 01/01/2019 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 31/12/2019(περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού για εύλογη αιτία, με σχετική ανακοίνωση στην παρούσα ιστοσελίδα.
  3. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 4 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι κατοικούν στην Ελλάδα. Η συμμετοχή ανηλίκου στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την προηγούμενη συγκατάθεση των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνά του ή των επιτρόπων του.
  4. Εξαίρεση Διαγωνιζομένων: Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και (β) Τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
  5. Το Δώρο του Διαγωνισμού είναι το εξής:
  • Επιστροφή χρημάτων ίσης αξίας* με το Custom Desktop Pc που έχει αγοράσει ο νικητής από το e-god.gr.
  6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού: Νικητής του διαγωνισμού θα είναι ο χρήστης που πραγματοποίησε την αγορά του ακριβότερου Custom Desktop PC από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι την Λήξη του Διαγωνισμού.  Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας) με τον νικητή/νικήτρια εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του διαγωνισμού, το δώρο καταπίπτει στο Διοργανωτή , ο οποίος μπορεί , κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να το απονείμει σε άλλο συμμετέχοντα. Τα Αποτελέσματα του Διαγωνισμού δε μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.
  7. Ενημέρωση για την Παραλαβή του Δώρου: Ο νικητής θα ενημερωθεί ηλεκτρονικά από τον διοργανωτή μέσω email αλλά και τηλεφωνικά αναφορικά με το δώρο του. Σε περίπτωση που κριθεί ότι η συμμετοχή τους δεν ήταν έγκυρη, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του σχετικών Δώρων, και ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει τα Δώρα κατά την κρίση του. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους όρους που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 ανωτέρω, (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.  Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται από τον νικητή η αποστολή στοιχείων ενός προσωπικού του τραπεζικού λογαριασμού.
  8. Άρνηση αποδοχής των Δώρων: Σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, και ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει κατά την κρίση του το δώρο.
  9. Ευθύνη: Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται σε περίπτωση σε περίπτωση που ο νικητής αποστείλει λανθασμένα τα στοιχεία του προσωπικού του τραπεζικού του λογαριασμού. Επίσης ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
  10. Πληροφορίες: Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή στον διαδικτυακό τόπο του e-god.gr.
  11. Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
  *Δεν περιλαμβάνει μεταφορικά έξοδα, και λοιπές χρεώσεις(επιβάρυνση λόγω πληρωμής με δόσεις, κόστος αντικαταβολής,  χρεώσεις paypal κλπ).
developed by paulv vaxevanis

Translate »